filesell

گالری

سایپا پراید(صبا)

این مدل به دو صورت HighPoly و LowPoly مدلسازی شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و شباهت بسیاز زیادی به نمونه واقعی دارد.برای مشاهده رندرهای گرفته شده،روی لینک زیر کلیک نمایید..